top of page

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Selger er charlotte CHAFAVI jonassen

Adresse: Rødhettestien 14, 4314 sandnes

E-post: post@chafavi.com

Telefonnummer: 924 96 226

Foretaksregisteret: 9292 322 008 

og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Avtale inngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Angrerett

Angrerett
14 -dagers  angrerett ved kjøp på nettbutikken. Angrerettsperioden begynner å løpe fra den dag du, eller noen du har angitt, får den siste varen i din bestilling i fysisk besittelse. Visse produkter er i midlertidig unntatt fra angreretten. Angreretten gjelder ikke avtaler om levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen eller forpakningen er blitt brutt etter levering, f.eks. der kunden har brutt emballasjen eller annen plombering av produktet.
Dersom produktet omfattes av angreretten og du har håndtert produktet på en måte som ikke har vært nødvendig for å fastslå produktets art, egenskap og funksjon, har selger rett til å gjøre et verdifradrag som tilsvarer produktets nåverdi sammenholdt med produktets opprinnelige verdi.

 

Benyttelse av angrerett
Enkleste måten å angre et kjøp på, er vennligst kontakt Kundeservice på telefon eller e-post – se kontaktinformasjon over. Returen betales av kunden. Senest innen 14 dager etter at selger ble informert om din beslutning om å angre bestillingen, vil du motta tilbakebetaling. selger vil i denne forbindelse benytte samme betalingsmåte som du brukte ved din innbetaling, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Selger har rett til å holde tilbake tilbakebetalingen til dess varene er mottatt, eller til du har fremlagt dokumentasjon på at varene er sendt tilbake.

Person opplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Forbehold

Vi tar følgende forbehold:

  • Varen kan være utsolgt

  • Farge kan vike noe fra virkeligheten. Bilder kan oppfattes ulikt på ulike dataskjermer, mobile enheter osv.

  • krystall Produkter og håndlaget såpe/lys/melts størrelse, utsende og farge varrierer da krystaller er naturprodukter og overnevnte andre produkt er håndlaget

  • Krystall armbåndets decor er ikke ekte sølv/gull og kjøper gjøres bevist på at det kan forekomme å avfarge med tid eller eksponering av vann. Produktets verdi er i krystallene

  • Skrivefeil

  • Avvik kan forekomme

bottom of page